Ogłoszenia

E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego dla obszaru V: muzyka, historia muzyki, plastyka, historia sztuki oraz język łaciński i kultura antyczna

Celem głównym Projektu jest opracowanie 151 e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego dla obszaru V, tj. do przedmiotów: muzyka, historia muzyki, plastyka, historia sztuki oraz język łaciński i kultura antyczna, które uzupełnią istniejące e-materiały o treści dydaktyczne niedostępne dotąd na platformie epodreczniki.pl w terminie do 31.08.2022 r.

W związku z realizowanym projektem, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapraszamy Państwa do złożenia oferty do zamówień:

08.04.2021 - Konsultacje pedagoga specjalnego w zakresie dostosowania e-materiałów do uczniów ze specjalnymi potrzebami

Zamówienie polegające na świadczeniu usługi konsultacji pedagoga specjalnego w zakresie dostosowanie e-materiałów do uczniów ze specjalnymi potrzebami i stworzenia 151 sztuk wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego do przedmiotów: muzyka, historia muzyki, plastyka, historia sztuki oraz język łaciński i kultura antyczna, prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

Termin składania ofert – 16.04.2021r. do godz. 17:00

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

Dziękujemy za złożone oferty. Postępowanie zakończone, dokumentacja znajduje się w biurze Projektu.

08.04.2021 - Wytworzenie i dostarczenie 46 sztuk utworów muzycznych

Zamówienie polegające na opracowaniu 46 sztuk utworów muzycznych do przedmiotu muzyka i historia muzyki, prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

Termin składania ofert – 16.04.2021r. do godz. 17:00

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

Dziękujemy za złożone oferty. Postępowanie zakończone, dokumentacja znajduje się w biurze Projektu.

09.04.2021 - Opinie prawne

Zamówienie polegające na świadczeniu usługi opinii w zakresie prawa autorskiego na potrzeby stworzenia 151 sztuk wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego do przedmiotów: muzyka, historia muzyki, plastyka, historia sztuki oraz język łaciński i kultura antyczna., prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

Termin składania ofert – 16.04.2021r. do godz. 17:00

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

Dziękujemy za złożone oferty. Postępowanie zakończone, dokumentacja znajduje się w biurze Projektu.

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND”, firma Online-Skills Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert do zamówień:

05.02.2020 - Zapytanie ofertowe: organizacja targów i misji gospodarczych

Zamówienie polegające na organizacji zagranicznych targów i misji gospodarczych w 2021 i 2022 roku, zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia. Wyceny proszę dokonać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 27.02.2020r. i przesłać na adres mailowy: projekty@online-skills.com, osoba do kontaktu Lidia Kaźmierczak, numer telefonu 616 661 132. Termin składania ofert – do 27.02.2020r.

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

Postępowanie zakończone, dokumenty znajdują się w biurze Projektu

Wsparcie na starcie! Samozatrudnienie w województwie lubuskim

Cel projektu

Celem głównym Projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości 32 osób dorosłych w wieku 30+. Cel ten realizowany będzie poprzez:

  • aktywizację i doradztwo zawodowe
  • podniesienie kompetencji zawodowych Uczestników Projektu dzięki organizowaniu szkoleń „ABC Działalności Gospodarczej”
  • utworzenie w ramach przyznanych z EFS środków, 25 nowych firm zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego
  • utworzenie nowych miejsc pracy

W związku z realizowanym projektem, współfinansowanym ze środków EFS w ramach RPO Lubuskie 2020, zapraszamy Państwa do złożenia oferty do zamówień:

07.11.2018 - Komisja Oceny Wniosków

Zamówienie polegające na przeprowadzeniu Komisji Oceny Wniosków dla 32 uczestników projektu prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

Termin składania ofert – 14.11.2018r. do godz. 16.00

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

Postępowanie zakończone, dokumenty znajdują się w biurze Projektu

23.07.2018 - Platforma online

Zamówienie polegające na wykonaniu platformy dla przedsiębiorców oraz materiałów szkoleniowych online, prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

Termin składania ofert – 30.07.2018r. do godz. 10:00

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

Postępowanie zakończone, dokumenty znajdują się w biurze Projektu

17.07.2018 - Wynajem sal/pomieszczeń

Zamówienie polegające na wynajmie sal/pomieszczeń na doradztwo zawodowe, prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

Termin składania ofert – 24.07.2018r. do godz. 10:00

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

Postępowanie zakończone, dokumenty znajdują się w biurze Projektu

17.07.2018 - Przeprowadzenie szkolenia „ABC Działalności Gospodarczej”

Zamówienie polegające na przeprowadzeniu szkolenia „ABC Działalności Gospodarczej” dla uczestników projektu, prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

Termin składania ofert – 24.07.2018r. do godz. 10:00

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

Postępowanie zakończone, dokumenty znajdują się w biurze Projektu

17.07.2018 - Doradztwo zawodowe

Zamówienie polegające na przeprowadzeniu doradztwa zawodowego dla uczestników projektu, prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

Termin składania ofert – 24.07.2018r. do godz. 10:00

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

Postępowanie zakończone, dokumenty znajdują się w biurze Projektu